Integrity – Integralność

In the perfect accounting system
Through the Seven Essene Mirrors
I weigh your intention
On the scale of my heart
For its integrity
You feel it too
Instantly
When I cannot see
Through the windows of your soul
I inspire you to move on
With a silent blessing

W perfekcyjnym systemie księgowym
Przez Siedem Esseńskich Luster
Ważę Twoją intencję
Skalą mego serca
Na integralność
Ty odczuwasz to również
Błyskawicznie
Kiedy nie jestem w stanie widzieć
Przez okna Twej duszy
Inspiruję Cię do dalszej drogi
Z cichym błogosławieństwem
© 4/7/14 Alina B. Wręczycki. All rights reserved.
Gregg Braden, a scientist bridging science with spirituality on the 7 Essene Mirrors.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s